Blog, Nieuws en Publicaties

UNAFACT deelt publicaties van uitgevoerde onderzoeken, blogposts en nieuwsberichten over onze projecten.

Blog: Objectgericht werken, de Objectenregistratie en het CORE-initiatief

10 februari 2023

In dit artikel legt UNAFACT uit wat de Objectenregistratie is, hoe de Objectenregistratie samenhangt met de doelstellingen van het CORE-initiatief en hoe die kan bijdragen aan het aanpakken van het informatieverlies in de objectlevensfases.

Publicatie: Onderzoek naar informatieverlies in de objectlevensfases

28 december 2022

In de transities die een object doormaakt, van de tekentafel tot in het beheersysteem, gaat er in de gestandaardiseerde informatieoverdracht zo'n 72% (!) van de informatie verloren. UNAFACT heeft de omvang van het informatieverlies bepaald op basis van de aansluiting tussen NLCS, IMBOR en BGT|IMGeo.

Nieuws: UNAFACT en Geo-experts werken samen

25 november 2022

GeoExperts en UNAFACT werken toekomstgericht aan de behoeften van organisaties rondom beheervraagstukken, de CORE en standaardisatievraagstukken. Vanzelfsprekend zijn taken als implementatie van het IMBOR en het op orde brengen van processen, data, gereedschappen en kennis in beheerorganisaties de dagelijkse focus.