Nieuws: UNAFACT en Geo-experts werken samen

UNAFACT en GeoExperts bundelen hun krachten

Het effectief inrichten van de informatievoorziening van met name lokale overheden is het gemeenschappelijke doel in de nauwe samenwerking. Door kennis en kunde te delen leveren we betere kwaliteit, zijn we flexibeler en hebben meer capaciteit om onze opdrachtgevers nóg beter te helpen.

GeoExperts is de specialist in het vinden, opleiden en inzetten van Geo-professionals en het adviseren van organisaties hoe om te gaan met alle ontwikkelingen van het Geo-werkveld, van GeoVisies tot beheer en implementaties.

Samengevoegd met UNAFACT als IMBOR-specialist en CORE-visionair leidt dit tot een prachtige combinatie van de specialisten op gebied van standaardisatie van objecten en professionals die hun weg weten in de verdere ontwikkeling van deze standaarden binnen organisaties.

Gezamenlijk werken we toekomstgericht aan de behoeften van organisaties rondom beheervraagstukken, de CORE en standaardisatievraagstukken. Vanzelfsprekend zijn taken als implementatie van het IMBOR en het op orde brengen van processen, data, gereedschappen en kennis in beheerorganisaties de dagelijkse focus.

(v.l.n.r Cihan Ali OktayHans JonkmanJochem MollemaDouwe BlanksmaIbrahim Ben Mansour)