De Reis van het Object

In zes stappen van 'objectregistratie' naar 'slim gebruiken'

De Reis van het Object symboliseert de wijze waarop objectinformatie door organisaties wordt vastgelegd, gebruikt en hergebruikt. Tijdens 'die Reis' wordt data verrijkt en wordt er door meerdere partijen objectgericht samengewerkt.

Dit lukt alleen als hierbij standaarden gebruikt worden die naadloos op elkaar aansluiten, en als gegevens op een uniforme manier worden uitgewisseld.

De centrale objectenregistratie is dé belangrijke ontmoetingsplek binnen dat proces. Veel applicaties en omgevingen beschouwen de gegevens uit deze registratie als de bepalende bron om te raadplegen, voor verder eigen gebruik en/of beleid en onderzoek. 

Wanneer een organisatie volledig objectgericht werkt, is er sprake van 'een geslaagde Reis'.