Een greep uit onze referenties

Vraag ons naar referenties die passen bij úw specifieke project

GEMEENTE UTRECHT
Begeleiding aanbesteding assetinformatiesysteem

Begeleiden van de aanbesteding van een integrale beheeromgeving, verzorgen van een marktverkenning voor een beheersysteem en voor een centrale objectenregistratie, opstellen van conversieplannen en uitvoeren van conversies van bestaande beheerdata naar IMBOR 2022

GEMEENTE ALMELO
Implementatie objectgericht werken

Het implementeren van objectgericht werken binnen de gemeente, het voorkomen van informatieverlies in de keten, advisering en inkoopbegeleiding tijdens het keuzetraject voor een integrale beheeromgeving. Het uitvoeren van pilots voor objectgericht ontwerpen en een centrale objectenregistratie. 

IMBOR 2022
Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte

IMBOR 2022 is een feit. Unafact wordt door CROW ingehuurd om het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte mede te ontwikkelen en is de afgelopen 7 jaar verantwoordelijk geweest voor de inhoud van het model. IMBOR bevat de afspraken over de benamingen en definities van de vast gegevens van objecten in de openbare ruimte. IMBOR 2022 sluit nu ook aan op het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Licht (GWSL). 

GEMEENTE MAASTRICHT
Overstap naar IMBOR 2022

Het verzorgen van een opleidingstraject IMBOR waardoor de gemeente zich kan voorbereiden op de overstap naar IMBOR 2022. Dit gebeurt op een praktische manier, waarbij het geleerde direct in de praktijk gebracht wordt door het maken van conversieplannen, het uitvoeren van conversies en het voorbereiden van de inrichting van een nieuwe beheeromgeving

GEMEENTE AMSTERDAM
Opzetten van een gegevenswoordenboek inclusief werkinstructies

Het implementeren en beschrijven van de processen rondom gegevensbeheer en functioneel beheer en het maken van een duidelijke werkinstructie voor de ketenpartners en leveranciers waarin beschreven is hoe deze gegevens aangeleverd dienen te worden. Het geheel wordt vastgelegd en beheerd in een gegevenswoordenboek en stimuleert het hergebruik van objectinformatie.

GEMEENTE DEN HAAG
Advisering bij de overstap naar IMBOR 2022

Advisering bij de overstap naar IMBOR 2022 door het maken van conversieplannen en het voorbereiden van de conversies. Unafact heeft in het kader van het project Totaaldriedimensionaal in opdracht van de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam onderzoek gedaan naar de aansluiting van IMBOR 2022 op 3D-modellen en de aansluiting op de samenhangende objectenregistratie. 

DOWR
Advisering en begeleiding keuzetraject

Advisering en begeleiding bij een keuzetraject voor een integrale beheeromgeving voor de samenwerkende gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De gemeenten doorlopen samen het keuzetraject, maar er zullen 3 aparte implementaties volgen. Unafact ontzorgt het samenwerkingsverband bij de overstap en overziet het inkoopproces.

IMBOR 2022 OPLEIDINGENBreng het geleerde in de praktijk

Unafact verzorgt in opdracht van CROW opleidingen en trainingen voor organisaties die de overstap naar IMBOR 2022 willen maken, of aan het maken zijn. Het geleerde kan, indien gewenst, meteen in de praktijk gebracht worden.