UNAFACT ADVIES & SUPPORT

Visie, Analyse, Oplossingsrichting, Plan van Aanpak

Unafact adviseert en ondersteunt organisaties bij het op orde brengen van de informatievoorziening van de werkomgeving waarbij objecten centraal staan. Onder informatievoorziening op orde brengen verstaan we het op orde brengen van:
• de data
• de gereedschappen
• de kennis
• de processen
• de organisatie

Deze 5 onderdelen staan allemaal met elkaar in verbinding en bij een goed werkende organisatie staan deze onderdelen allemaal 'op groen'. Maar dit is een zeldzaamheid. Wij analyseren uw huidige situatie en brengen in kaart waar er nog uitdagingen liggen en waar verbeteringen nodig of mogelijk zijn.

Ons advies richt zich met name op de werkvelden ontwerp & aanleg, het beheer van de openbare ruimte, het assetmanagement en de geo-informatie. Het werken met templates die zich in de praktijk reeds hebben bewezen, en het actief delen van onze kennis uit eerdere projecten, is voor onze specialisten een vanzelfsprekende zaak en belangrijke toegevoegde waarde voor u.

UNAFACT PROJECTMANAGEMENT

Grip op de Zaak

Projectleiders van Unafact hebben hun eigen stijl, hun eigen aanpak, eigen vaardigheden en veel ervaring binnen het werkveld van geo-informatie, beheer van de openbare ruimte en ontwerpen. Wat de projectleiders verbindt is een gedeelde visie voor de invoering van Objectgericht Werken in Nederland, een goede onderlinge afstemming en het toepassen van standaarden. De projectleiders zijn flexibel en gaan samen met de opdrachtgever en leverancier voor het best mogelijke resultaat.

UNAFACT OPLEIDINGEN

IMBOR-opleiding en maatwerk workshops

Unafact is als adviesbureau dagelijks actief met kennis en kennisuitbreiding, en wil deze kennis graag delen en verspreiden. Dit gebeurt als onderdeel van implementatie- en aanbestedingstrajecten via de workshop De Reis van het Object. Maar ook als docent via de opleiding 'IMBOR Basis'  in opdracht van het CROW. Daarnaast via partners waarmee we opleidingen voor Objectgericht Werken ontwikkelen en geven.

De specialisten van Unafact zelf zorgen permanent actief voor het op peil houden en uitbreiden van de eigen kennis, en nemen waar mogelijk deel aan landelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

UNAFACT AANBESTEDINGS SUPPORT

Wij helpen juiste soft- en hardware te selecteren

Unafact is specialist in het begeleiden van aanbestedingstrajecten voor integrale beheeromgevingen en Objectgericht Werken, voor de juiste gereedschappen en voor de juiste organisatie op het juiste moment. Ons inkoopteam bestaat uit een inkoopspecialist, een projectleider, een adviseur en consultant. Ze brengen de organisatie in een aantal duidelijke stappen en via een heldere aanpak op de plaats van bestemming. Eindresultaat: een zorgeloze implementatie van de omgeving met de juiste leverancier en partner.

Ons stappenplan begint met het opstarten van het traject en het verzamelen van de basisgegevens. Daarna achtereenvolgens met het inventariseren van de huidige omgeving, het bepalen van de gewenste omgeving, het voorbereiden van het keuzetraject, het keuzetraject zelf, het uitvoeren van een 'proof of concept' en het opstarten van de implementatie.

UNAFACT CONVERSIE

Aanwezige data & informatie geschikt maken voor IMBOR

Unafact verzorgt conversies en conversieplannen naar het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) - dé standaard voor alle organisaties die werken met gegevens over assets in de buitenruimte. De conversie naar IMBOR is een belangrijk onderdeel van Objectgericht Werken, want Objectgericht Werken is werken op basis van standaarden. Door de gegevens over objecten in de openbare ruimte te uniformeren en de begrippen waarmee over deze objecten gecommuniceerd wordt te definiëren, bespaart het gebruik van IMBOR organisaties heel veel tijd en kosten. Alle belanghebbenden bij het beheer van de openbare ruimte kunnen op die manier met behulp van IMBOR eenduidig informatie over de openbare ruimte in een centrale database vastleggen.

Of je als organisatie nu gebruik maakt van GBI, gisib, Obsurv, Geovisia, Playmapping, Kikker of LMS: Unafact vertaalt uw objectgegevens naar de meest recente versie van het IMBOR. Dit resulteert in een gedetailleerd overzicht van de objectgegevens van uw organisatie. Dit met een aantal extra’s:  een kwaliteitscheck voor de compleetheid van de data en toegepaste dataverbetering en -verrijking, daar waar wij mogelijkheden voor verbetering of aanvulling zien.

Het op orde brengen van de data is niet alleen een technische zaak. Unafact biedt uw organisatie ook hulp-op-maat bij het verbeteren van de data, bij het bespreken van en communiceren over het conversieproces, en de mogelijkheden die IMBOR alle betrokkenen te bieden heeft.

UNAFACT IMPLEMENTATIE

Van plan en voorbereiding, naar de praktijk

Unafact begeleidt, leidt en ondersteunt de implementatie van (integrale) beheersystemen en omgevingen voor Objectgericht Werken. Dit vanuit het perspectief van de opdrachtgever, en wel zo dat we oog houden voor de realiteit, de haalbaarheid en de samenwerking tussen de opdrachtgever en de leverancier die de omgeving implementeert.

De adviseurs van Unafact helpen actief mee bij het borgen van de kwaliteit, het testen van de omgeving, het realiseren van de gewenste functionaliteit, het uitvoeren van aanvullende onderzoeken en het inpassen van de beheeromgeving, of onderdelen voor Objectgericht Werken binnen de ICT-infrastructuur van de organisatie.