UNAFACT ADVIES & SUPPORT

Visie, Analyse, Oplossingsrichting, Plan van Aanpak

UNAFACT adviseert en ondersteunt organisaties bij het op orde brengen van de informatievoorziening van de werkomgeving waar de objecten centraal staan. Onder informatievoorziening op orde wordt het op orde brengen van de data, de gereedschappen, de kennis, de processen en de organisatieverstaan (zie schema linksonder).

Deze 5 onderdelen staan met elkaar in verbinding en bij een goed werkende organisatie staan deze onderdelen allemaal op groen. Het advies van UNAFACT richt zich met name op de werkvelden ontwerp en aanleg, het beheer van de openbare ruimte, assetmanagement en geo-informatie. Het werken met templates en het actief delen van kennis uit eerdere projecten wordt door de specialisten van UNAFACT als vanzelfsprekend ervaren.