UNAFACT CONVERSIE

Aanwezige data & informatie geschikt maken voor IMBOR

UNAFACT verzorgt conversies en conversieplannen naar het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) - dé standaard voor alle organisaties die werken met gegevens over assets in de buitenruimte. De conversie naar IMBOR is een belangrijk onderdeel van Objectgericht Werken, want Objectgericht Werken is werken op basis van standaarden. Door de gegevens over objecten in de openbare ruimte te uniformeren en de begrippen waarmee over deze objecten gecommuniceerd wordt te definiëren, bespaart het gebruik van IMBOR organisaties heel veel tijd en kosten. Alle belanghebbenden bij het beheer van de openbare ruimte kunnen op die manier met behulp van IMBOR eenduidig informatie over de openbare ruimte in een centrale database vastleggen.

Of u als organisatie nu gebruik maakt van GBI, gisib, Obsurv, GeoVisia, Playmapping, Kikker of LMS: UNAFACT vertaalt uw objectgegevens naar de meest recente versie van het IMBOR. Dit resulteert in een gedetailleerd overzicht van de objectgegevens van uw organisatie. Dit met een aantal extra’s:  een kwaliteitscheck voor de compleetheid van de data en toegepaste dataverbetering en -verrijking, daar waar wij mogelijkheden voor verbetering of aanvulling zien.

Het op orde brengen van de data is niet alleen een technische zaak. UNAFACT biedt uw organisatie ook hulp op maat bij het verbeteren van de data, bij het bespreken van en communiceren over het conversieproces, en de mogelijkheden die IMBOR alle betrokkenen te bieden heeft. 

Bekijk hier de actuele versie van IMBOR op de website van het CROW.