UNAFACT IMPLEMENTATIE

Van plan en voorbereiding, naar de praktijk

UNAFACT begeleidt en ondersteunt de implementatie van (integrale) beheersystemen, IMBOR-objectenregistraties en omgevingen voor Objectgericht Werken. Dit vanuit het perspectief van de opdrachtgever, en wel zo dat we oog houden voor de realiteit, de haalbaarheid en de samenwerking tussen de opdrachtgever en de leverancier die de omgeving implementeert.

De adviseurs van UNAFACT helpen actief mee bij het borgen van de kwaliteit, het testen van de omgeving, het realiseren van de gewenste functionaliteit, het uitvoeren van aanvullende onderzoeken, de toepassing van IMBOR en het inpassen van de beheeromgeving, of onderdelen voor Objectgericht Werken binnen de ICT-infrastructuur van de organisatie.