UNAFACT

Aanjager en koploper
in Objectgericht Samenwerken

De dynamiek van
de analoge buitenruimte
digitaal vastleggen, systematiseren, volgen, delen
en slim gebruiken

De tools daarvoor - zoals IMBOR - zijn er al. Nu de praktijk!
UNAFACT geeft grip op die praktijk.

UNAFACT navigeert en inspireert uw organisatie, teams en medewerkers richting een efficiënte invoering van Objectgericht Samenwerken. Met slimme tools, met bewezen formats voor elke stap in het proces, met regie over systemen en processen, en met inspirerende workshops die een professionele hands-on aanpak mogelijk maken.

Voor gemeenten en organisaties die de eerste, cruciale IMBOR-stappen willen zetten, maar evengoed voor partijen die al jaren bezig zijn en op zoek zijn naar méér resultaat, een soepeler proces en bredere, slimmere toepassingen (zie ook onze projectenpagina).

Voor commerciële partijen die een meerwaarde willen bieden richting overheden, gemeenten en overige organisaties of die een stap vóór willen zijn op hun con-collega's en willen instappen in de kopgroep van Obectgericht Samenwerken is UNAFACT een waardevolle partner.

UNAFACT navigeert, inspireert en ondersteunt de professionalisering van Objectgericht Samenwerken. Dit doen we met als grote toegevoegde waarde de vele lessons learned uit eerdere kleine en grote projecten in de afgelopen 13 jaar. Doe er uw voordeel mee!

Wij brengen u up-to-date kennis & kunde, veel ontzorging, vaart in de zaak en grip op de praktijk!

Hoofdwerkzaamheden van UNAFACT

>> klik op logo's voor meer info

De buitenruimte
is niet statisch!
 
Hoe houd je de 'digitale tweeling' van die buitenruimte up-to-date?

De Reis van het Object

UNAFACT ontwikkelde 6 jaar geleden 'De Reis van het Object': een heldere analyse en verbeelding van het proces van beheer & gebruik van objectinformatie uit de buitenruimte samengevat in 6 heldere stappen (haltes). Klik op de knop voor een grote weergave van de visual en onze toelichting op 'De Reis'.

Gegevens converteren voor IMBOR

Om te voorkomen dat er een schat aan gegevens, tijd en geld verloren gaat doordat bestaande data niet compatibel blijkt met IMBOR, bieden wij een efficiënte conversieservice. Landelijk gezien kost het verlies aan data Nederlandse overheden miljoenen per jaar. Met de IMBOR-conversie van UNAFACT stomen we bestaande data klaar voor IMBOR en vermijdt u het verlies van veel vitale informatie, tijd en de onnodige frustatie van dubbel werk.

Objectgericht Werken mogelijk maken

Objectgericht Werken is het centraal stellen van objectinformatie in de werkprocessen van een organisatie.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het werken volgens standaarden die de uitwisseling van objectinformatie binnen en buiten de organisatie uniformeren. Ook het op orde brengen van de informatievoorziening op de vlakken data, organisatie, processen, kennis en gereedschap draagt bij aan Objectgericht Werken. De aanwezige data moeten daarbij verrijkt, aangevuld en gestandaardiseerd worden.

Door meervoudig gebruik te maken van de aanwezige objectgegevens en deze objectinformatie gericht te kanaliseren, veranderen uw werkprocessen in processen van Objectgericht Werken. Die processen zijn gestructureerd volgens de kennis over standaarden, maar flexibiliteit richting nieuwe ontwikkelingen is hierbij onontbeerlijk.  Ten slotte is er gereedschap nodig dat opgewassen is tegen al deze uitdagingen en gaat de organisatie in transitie naar het omarmen van en denken vanuit de objecten zelf.

Objectgericht Werken komt dus niet vanzelf tot stand. De integrale blik van UNAFACT op de informatievoorziening helpt uw organisatie op weg en initieert en begeleidt het traject van professionalisering en verbetering.